1

Måltaking

Du kjem inn i butikken, og vi tek mål av deg.

2

Val av modell

Saman ser vi på alle modellane du kan velje mellom, og vi viser deg ulike samansetjingar. Du bestemmer deg for kva bunad du vil ha.

3

Klipping og tråkling

Vi byrjar syarbeidet vårt.

4

Første prøving og tilpassing

Når vi har brukt ei stund på klipping og tråkling, er det viktig at du kjem og prøver bunaden, slik at resultatet passar deg.

5

Sying

Vi syr vidare basert på prøvinga.

6

Andre prøving

Du kjem innom for å prøve bunaden undervegs i prosessen.

7

Sying

Vi syr ferdig bunaden din.

8

Prøving og levering

Siste prøving. Når bunaden passar får du den med deg heim.