OM OSS

Audhild Viken er eineforhandlar for alle stoff, band, sølv og anna draktmetall som er spesiallaga for dei rekonstruerte bunadene til kvinne og mann, slik dei er utarbeidd av bunadsnemnda i 1982.

large (2)Vi har òg alt anna som høyrer til bunadane, som sko, hattar, silkeklutar osb.

Vi syr kvinne- og mannsbunader etter mål i nært samarbeid med dei som har rekonstruert draktene. Dette er ei vidareføring av arbeidet som Audhild Viken (1915- 2000), og mor hennar Olina Fossheim (1887-1969), gjorde. Olina tok tidleg til med å arbeide for å ta vare på den gamle bygdedrakta i Jølster, og mykje av det ho hadde teke vare på danna grunnlaget for dei første rekonstruerte bunadane.

Audhild Viken la ned eit stort arbeid for å ta vare på vevtradisjonane i Jølster. I 1947 grunnla ho Audhild Vikens Vevstove, som etterkvart, utanom vevstova, omfattar systove for bunader og fleire gåve- og suvenirbutikkar i landet. Audhild Viken AS held i dag fram med det som den arbeidsame eldsjela Audhild Viken starta på 1950-talet, nemleg det å forvalte og bringe vidare den rike norske kulturarven.

Vi syr i hovudsak sunnfjordbunad, men kan òg levere sognebunad og nordfjordbunad. Ta kontakt med oss om du er interessert.